Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Chrostkowie

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Tytuł

Gramy w szachy

Autor

Dorota Kowalska

Objęci uczniowie

klasy IV – V

Czas trwania

październik 2020 – czerwiec 2021

Innowacja będzie wdrażana na

zajęcia pozalekcyjne koła szachowego

 

Cele

pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczniów ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji kluczowych poprzez grę w szachy

 

 

Tytuł

Duety szkolne

Autor

Jolanta Tofil-Dykowska

Objęci uczniowie

klasy II - VIII

Czas trwania

wrzesień 2020 – czerwiec 2022

Innowacja będzie wdrażana na

zajęcia pozalekcyjne koła muzycznego

Cele

rozwijanie uzdolnień muzycznych

 

Tytuł

W każdej bajce jest nauka, bystra Pszczółka jej poszuka

Autor

Małgorzata Matuszewska

Objęci uczniowie

oddział przedszkolny Pszczółki

Czas trwania

październik 2020 – czerwiec 2021

Innowacja będzie wdrażana na

zajęcia wychowania przedszkolnego

Cele

rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci

 

Tytuł

Czytam z klasą lekturki spod chmurki

Autor

Agnieszka Lewandowska

Objęci uczniowie

klasa I

Czas trwania

październik 2020 – czerwiec 2021

Innowacja będzie wdrażana na

zajęcia nauczania zintegrowanego

Cele

rozbudzanie ciekawości literackiej i aktywności czytelniczej

 

Tytuł

Zastosowanie matematyki w życiu codziennym

Autor

Dorota Kowalska

Objęci uczniowie

klasy IV – VIII

Czas trwania

wrzesień 2020 – czerwiec 2021

Innowacja będzie wdrażana na

zajęcia lekcyjne matematyki

 

Cele

rozbudzenie u uczniów kreatywności, twórczego i logicznego myślenia, rozwijanie wyobraźni oraz uświadomienie, że matematyka jest użyteczna i pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów

 

Tytuł

„Obserwuje, poszukuję, wnioskuję”

Autor

R. Bonowicz. D. Ciborska, J. Krakowska, K. Orzechowski

Objęci uczniowie

klasy IV - VIII

Czas trwania

wrzesień 2020 – czerwiec 2021

Innowacja będzie wdrażana na

zajęcia pozalekcyjne koła przyrodniczego

 

Cele

poszerzanie umiejętności oraz wiedzy praktycznej z dziedziny przedmiotów przyrodniczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł

„Tak, zdam! – twórcze powtórki”

Autor

Anna Gołębiewska - Polak

Objęci uczniowie

klasy VIII

Czas trwania

wrzesień 2020 – czerwiec 2021

Innowacja będzie wdrażana na

zajęcia lekcyjne języka polskiego – 1 godzina w tygodniu

Cele

efektywne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z zakresu języka polskiego oraz pomoc uczniowi w świadomym i efektywnym uczeniu się

 

Tytuł

„ Poznajemy i sami tworzymy media – koło dziennikarskie.”

Autor

A. Chojnicka, I. Piotrowska

Objęci uczniowie

klasy V - VI

Czas trwania

wrzesień 2020 – czerwiec 2021

Innowacja będzie wdrażana na

zajęcia pozalekcyjne - koło dziennikarskie

 

Cele

Pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczniów ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji kluczowych, poznanie różnych mediów oraz samodzielne pisanie artykułów do szkolnej gazetki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł

Play, havefun and learn – angielski z wykorzystaniem TIK.

Autor

A. Chojnicka

Objęci uczniowie

klasy VI

Czas trwania

luty – czerwiec 2021

Innowacja będzie wdrażana na

zajęcia pozalekcyjne - koło j. angielskiego

 

Cele

Pogłębianie wiedzy, wzbogacanie słownictwa oraz doskonalenie sprawności językowych. Zaznajomienie uczniów z aplikacjami, grami oraz programami komputerowymi wspomagającymi naukę języka angielskiego.

 

 

 

Tytuł

Matematyka i doświadczenie

Autor

Renata Bonowicz

Objęci uczniowie

klasa VII

Czas trwania

wrzesień 2020 – czerwiec 2021

Innowacja będzie wdrażana na

godzina do dyspozycji dyrektora

Cele

przygotowanie uczniów do wykorzystywania matematyki                     w życiu codziennym

 

 

 

Tytuł

„I lektura szkolna inspirować zdolna”

Autor

Anna Gołębiewska - Polak

Objęci uczniowie

klasy VII - VIII

Czas trwania

wrzesień 2020 – czerwiec 2021

Innowacja będzie wdrażana na

zajęcia lekcyjne języka polskiego, zajęcia pozalekcyjne koła teatralnego, zajęcia dodatkowe przeznaczone na realizację innowacji   -  1  godzina w  miesiącu  dla każdej klasy, lekcje biblioteczne                                                             

 

Cele

zainteresowanie uczniów literaturą, jako składnikiem dziedzictwa kulturowego,  kształtowanie nawyku poznawania dzieł literackich poprzez ich samodzielne czytanie, budzenie w uczniach kreatywności, kształtowanie i rozwijanie wyobraźni

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny