Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Chrostkowie

CHÓR

    

     Chór szkolny w Chrostkowie działa od 2007 roku. Opiekę nad uzdolnioną muzycznie młodzieżą sprawuje pani Jolanta Tofil - Dykowska. Na zajęcia uczęszcza ok 25 uczniów Zespołu Szkół w Chrostkowie.

    Repertuar chóru jest bardzo zróżnicowany, są to pieśni patriotyczne, religijne, ludowe, dawne, współczesne. Chór uświetnia wszystkie ważne uroczystości szkolne i pozaszkolne. Sławę w środowisku lokalnym zapewnia też udział w licznych imprezach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Każdy z uczniów wykazuje duże zaangażowanie i oddanie, co przekłada się na wysoki poziom prezentowanych utworów.  

    Program chóru szkolnego daje możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, kształtowania głosu oraz prezentowania własnego talentu na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

    W myśl założeń programowych chór szkolny ma spełniać trzy funkcje:

- poznawczo - kształcącą

- wychowawczą

- użytkową

    Według programu uczniowie poznają pieśni i piosenki, kształtują umiejętności wokalne, uczą się współpracy w grupie i prezentacji poznanych utworów.

Cel główny

-Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych uczniów.

Cele ogólne:

1. Rozwijanie zainteresowań  muzycznych.

2. Stwarzanie sytuacji kontaktu z wielkimi dziełami sztuki i świadome współtworzenie jej.

3. Zwiększanie zasobu wiedzy i umiejętności muzycznych.

4. Kształtowanie słuchu muzycznego oraz rozwijania wrażliwości intonacyjno - emisyjnej.

5. Kształtowanie kultury muzycznej.

6. Kierowanie rozwojem twórczych postaw uczniów.

7. Rozwijanie takich cech osobowości jak dobrowolność i bezinteresowność.

8. Wychowanie przez różnorodne formy wychowania muzycznego w korelacji z wychowaniem społeczno - moralnym, intelektualnym, estetycznym.

Cele kierunkowe:

1. Rozwijanie umiejętności słuchania, postrzegania, przeżywania i rozumienia muzyki.

2. Rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów.

3. Rozwijanie słuchu muzycznego, harmonicznego, wysokościowego i poczucia rytmu.

4. Kształtowanie nawyku utrzymywania poprawnej postawy ciała.

5. Wyrażanie dyspozycji głównych związanych z odpowiednią emisją tj. artykulacją, dykcją, intonacją.

6. Kształtowanie smaku artystycznego i formułowania ocen estetycznych.

7. Tworzenie trwałych nawyków obcowania z muzyką.

8. Wzmacnianie cierpliwości, systematyczności i bezinteresowności.

9. Uczenie odpowiedzialności za siebie i za zespół.

10. Przygotowanie do publicznych występów.

11. Praca dla dobrego wizerunku szkoły.

12. Kształtowanie więzi ze środowiskiem lokalnym.

Tematyka zajęć:

Słuchanie utworów muzycznych.

Uczestniczenie w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

Poznawanie terminów muzycznych.

Ćwiczenia emisyjne i artykulacyjne.

Ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia przepony.

Ćwiczenia dykcji.

Nauka piosenek i pieśni.

Przygotowanie piosenek na uroczystości szkolne.

Występy przed publicznością.

Dobieranie akompaniamentu do wybranych piosenek.

Interpretowanie poznanej muzyki.

   Zajęcia odbywają w każdy poniedziałek w godz. 14.50 – 16.20 i czwartek w godz. 14.00– 16.20

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny