Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Chrostkowie

KOŁO TANECZNE

     Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji. Jest formą zabawy i odprężenia, umożliwia regenerację sił fizycznych, psychicznych oraz podnosi sprawność ruchową. Dziecko od najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu, a muzyka dodaje specjalnego wyrazu tym ruchom. Dziecko poruszając się zgodnie z nakazami muzyki odczuwa ją bardziej aktywnie i łatwiej rozumie jej charakter. Duża swoboda ruchu podskoki, bieg, chód, muzyka działają na wyobraźnię dziecka, dostarczają dodatkowych bodźców i przeżyć emocjonalnych. Wspólnym celem zabaw i tańców przy muzyce jest rozwijanie w dzieciach poczucia kolektywizmu oraz zwiększenia karności i odpowiedzialności. Dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia rytmiczno - taneczne pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność uczniów. Głównym celem takich spotkań jest stwarzanie dziecku możliwości do spontanicznej - odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej. Zajęcia rozwijają zdolności i umiejętności muzyczne, wdrażają do świadomego opanowania całego aparatu ruchowego, kształtują estetykę ruchu oraz rozwijają zamiłowanie do muzykowania.

 

Cele ogólne:

1. Stwarzanie możliwości do odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej.

2. Kształtowanie kultury fizycznej poprzez taniec.

3. Poznanie kroków i figur tanecznych.

4. Poznawanie tańców regionalnych, narodowych, towarzyskich.

5. Tworzenie dyskotekowych form tanecznych w układzie choreograficznym.

Cele szczegółowe:

1. Rozwijanie zainteresowań tanecznych.

2. Kształtowanie kultury muzycznej.

3. Rozwijanie poczucia kolektywizmu i odpowiedzialności.

4. Rozwijanie zainteresowań muzycznych.

5. Kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas zabaw rytmicznych i ruchowych.

6. Rozwijanie sprawności ruchowej, płynności, lekkości i sprężystości ruchów.

7. Rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu.

8. Kształtowanie umiejętności posługiwania się wartościami rytmicznymi.

9. Przestrzeganie dyscypliny i samokontroli podczas spotkań.

10. Rozwijanie umiejętności tanecznych i wrażliwości muzycznej.

11. Kształtowanie smaku estetycznego i ruchu.

12. Wdrażanie do aktywności twórczej.

13. Nabywanie umiejętności szybkiej orientacji i uwagi.

14. Pobudzanie i rozwijanie wyobraźni twórczej.

15. Kształtowanie wrażliwości estetycznej.

16. Rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.

17. Kształtowanie zainteresowania tańcem.

Realizowane treści:

1. Zabawy ruchowe ze śpiewem.

- swobodna interpretacja ruchowa,

- zabawy ruchowe przy piosenkach,

- ćwiczenia rozluźniające,

- ćwiczenia relaksacyjne.

2. Polskie tańce narodowe.

- poznanie podstawowych kroków i figur Poloneza, Polki, Krakowiaka, Kujawiaka, Oberka.

3. Tańce towarzyskie

- poznanie podstawowych kroków walca.

4. Układy ćwiczeń gimnastycznych z elementami tanecznymi - aerobik.

- tworzenie układów choreograficznych do wybranych utworów

5. Zespołowe tańce współczesne - tworzenie nowatorskich układów.

Przewidywane osiągnięcia:

Dziecko …

- zna charakterystyczne tańce towarzyskie i współczesne,

- rozumie piękno i harmonię utworów muzycznych,

 -zatańczy układ taneczny, poprawny pod względem choreograficznym i rytmicznym,

- reaguje na przerwę w muzyce,

- reaguje na zmiany tempa,

- reaguje na zmiany dynamiki,

- wykazuje szybką reakcję słuchowo - ruchową,

- swobodnie porusza się w różnych kierunkach, jednocześnie obserwując przestrzeń wokół siebie,

- zna zabawy taneczne, ilustracyjne i inscenizowane,

- rozróżnia kierunki w przestrzeni,

- ma wyrobione poczucie metryczne,

- jest wrażliwe na różnicę wysokości oraz różnice barwy dźwięków,

- posiada umiejętność podporządkowania się dyscyplinie rytmicznej tańca,

- rytmicznie chodzi, sprawnie stąpa,

- ma wykształconą prawidłową postawę,

- posiada umiejętność odbicia się w różnych rodzajach skoków,

- jest odpowiedzialny za osiągnięcia swoje i całego zespołu,

- swobodnie operuje ruchami rąk,

- odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec.

    Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej raz w tygodniu ( 45 minut).
Uczniowie słuchają różnych rodzajów muzyki, uczą się ją rozpoznawać. Wspólnie wybierają te utwory, do których będą opracowywać układy choreograficzne. Przygotowaniem do działania tanecznego, są swobodne zabawy ruchowe, które oswajają uczniów z wybranym utworem, pozwalają na samodzielną interpretację muzyki. Wybrane elementy aerobiku dają okazję do rozluźnienia napięcia mięśniowego i pomagają właściwie reagować na zmiany rytmu w muzyce. Opiekun pokazuje kroki i elementy ruchowe, które uczniowie starają się odtworzyć i zapamiętać. Poprzez systematyczne ćwiczenia utrwalają opracowany układ taneczny, uczą się rozpoznawać fazy utworu, aby prawidłowo reagować na zmiany w muzyce.

     W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia koła tanecznego odbywają się w piątki na 6 godz. lekcyjnej.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

członkowie kółka tanecznego - zdjęcie

Utworzono dnia 05.11.2016, 07:58

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny