Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Chrostkowie

PODRÓŻNIK 2020/2021

R E G U L A M I N

SZKOLNEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

"PODRÓŻNIK"

ROK SZKOLNY 2020/2021

1. Szkolny konkurs geograficzny "Podróżnik" prowadzony jest od 2014 roku.

2. Cele konkursu:                                                                                                                                                                                  

- zachęcanie uczniów do poszerzania i pogłębienia wiadomości dotyczących geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej  świata,  kontynentów, kraju i regionu,                                                                                                 

- doskonalenie umiejętności geograficznych, w tym korzystania z różnorodnych źródeł informacji geograficznej,                        

- promowanie osiągnięć uczniów.

3. Pod względem merytorycznym, konkurs obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z geografii w szkole podstawowej.

4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V - VIII szkoły podstawowej.

5. Konkurs składa się z dziewięciu części (etapów) i trwa od września do maja.

6. Obok punktacji etapowych prowadzona będzie punktacja semestralna i roczna, która wyłoni zwycięzców konkursu. 

7. Uczeń może zrezygnować z udziału w kilku etapach, ale wpłynie to na punktację generalną.

8. Zadania konkursowe będą przesyłane drogą elektroniczną do każdego uczestnika na początku miesiąca.

9. Odpowiedzi należy dostarczać w formie elektronicznej lub pisemnej nauczycielowi geografii w ustalonym terminie.

10. Osoba, która w danym miesiącu, jako pierwsza odda wykonane zadania otrzymuje dodatkowo 3  punkty.

11. Uczestnicy, którzy zdobędą samodzielnie najwięcej punktów otrzymają ocenę cząstkową z geografii i  punkty do oceny z zachowania na koniec I semestru oraz na koniec roku szkolnego (dodatkowo dyplomy i nagrody). Za najwyższą liczbę punktów uczeń otrzyma ocenę celującą, za drugi wynik - ocenę bardzo dobrą, za trzeci wynik - ocenę dobrą.

12. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań uczeń nie otrzymuje punktów. Gdy sytuacja będzie się powtarzała nauczyciel może wykluczyć ucznia z konkursu.

13.  W uzasadnionych przypadkach, niektóre punkty regulaminu mogą zostać zmienione.

                      Opiekun konkursu:  Renata Bonowicz

Zapraszam  

Wyniki I etapu - wrzesień 2020r.:
 
1. Stanisław Kozakiewicz kl. VI,
2. Sebastian Malanowski kl. VII
 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny