Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Chrostkowie

PROMOCJA ZDROWIA

    

Nasza szkoła od wielu lat podejmuje działania promujące zdrowie. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania oraz szkolnego programu profilaktycznego. Chętnie bierzemy udział w różnego typu akcjach promujących zdrowy styl życia, bezpieczeństwo oraz ekologię. Działania te łączą nas z ideą programu „Szkoły Promującej Zdrowie”, dlatego zdecydowaliśmy się przystąpić do sieci terenowej szkół promujących zdrowie. W tym celu zapoznaliśmy się ze standardami niezbędnymi do spełnienia. Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych.
     Edukacja zdrowotna to proces kształtowania u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia zdrowego środowiska. Daje ona uczniom możliwość nabycia umiejętności, wiedzy i postaw, które są niezbędne do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, pomaga odkrywać jakie wybory służą rozwojowi i lepszej jakości życia, pomaga zrozumieć siebie i innych, pomaga budować obraz świata, który jest najbliższy codziennym doświadczeniom, uczy odpowiedzialności, jest pierwszym stopniem profilaktyki różnych zagrożeń i zachowań problemowych. Jest procesem, który trwa przez całe życie i dotyczy wszystkich ludzi -nieodłączny element promocji zdrowia. Pozwala odkryć jakie wybory służą zdrowiu, zapewnia warunki, aby możliwe było dokonywanie „zdrowych” wyborów. Zarówno w edukacji zdrowotnej, jak i promocji zdrowia najistotniejszy jest aktywny, podmiotowy udział wszystkich grup społeczności szkolnej. Zdrowie wpływa na pozytywne osiągnięcia dzieci i młodzieży. Jednym z wielu zadań szkoły jest dbanie o zdrowie społeczności szkolnej. Nasza szkoła od bardzo wielu lat podejmuje zadania i działania mające na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia. Działania te zainspirowały nas do włączenia się w realizację programu „Szkoły Promującej Zdrowie”. Szkoła promująca zdrowie- to szkoła , która tworzy warunki i podejmuje działania sprzyjające dobremu samopoczuciu , prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz propagowania zdrowia.
     Program szkoły promującej zdrowie zakłada podejmowanie działań na rzecz zdrowia przez całe środowisko szkolne, celem jest stworzenie właściwego środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

     Skład  szkolnego zespołu do spraw promocji zdrowia:
Szkolny koordynator – Agnieszka Lewandowska
Członkowie zespołu:
- Małgorzata Murawska – przewodnicząca zespołu ds.bezpieczeństwa
- Mariola Turowiecka – edukacja wczesnoszkolna
- Anna Lewandowska – opiekun PCK

 

WYJAZD DO KINA

     Takim miłym akcentem rozpoczęliśmy długo oczekiwane wakacje. 2 lipca uczniowie naszej szkoły wraz z p. Agnieszką Lewandowską wybrali się do Multikina we Włocławku na seans filmowy pt: „Mustang z Dzikiej Doliny. Droga do wolności.” To animacja o dziewczynce Lucky, która poznaje mustanga o imieniu Wolny Duch. Gdy bezduszni kowboje planują schwytać Ducha i jego stado, Lucky z pomocą przyjaciółek wyrusza na ratunek. Film dostarczył dzieciom dużą dawkę zabawy i pozytywnych emocji. Po seansie filmowym udaliśmy się na posiłek.
     W drodze powrotnej wstąpiliśmy na  pyszne lody w Lipnie. Dziękujemy p: Katarzynie Cybulskiej, Beacie Kalinowskiej i Ewie Maćkiewicz za pomoc w opiece.

OGNISKO UCZNIÓW KLASY VI

Mijający rok szkolny 2020/2021 uczniowie klasy VI postanowili zakończyć miłym akcentem. Po wielu miesiącach wytężonej nauki zdalnej przyszedł czas na odrobinę przyjemności. 22.06.2021 r. klasa VI wybrała się do Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Sikorki”, aby swobodnie i radośnie spędzić  ostatnie wspólne chwile przed wakacjami. Główną atrakcją wyjazdu było ognisko, przy którym uczniowie piekli kiełbaski. Wszyscy świetnie się bawili grając w piłkę siatkową wodno-plażową. Do szkoły wszyscy wrócili zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi. Wspomnienia miłych chwil zostaną na długo w pamięci. Serdecznie dziękujemy Pani Julii Wszelaki za życzliwe, gościnne przyjęcie.

KLASA IV NA OGNISKU W SIKORKACH

Mijający rok szkolny 2020/2021 uczniowie klasy VI postanowili zakończyć miłym akcentem. Po wielu miesiącach wytężonej nauki zdalnej przyszedł czas na odrobinę przyjemności. 22.06.2021 r. klasa VI wybrała się do Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Sikorki”, aby swobodnie i radośnie spędzić  ostatnie wspólne chwile przed wakacjami. Główną atrakcją wyjazdu było ognisko, przy którym uczniowie piekli kiełbaski. Wszyscy świetnie się bawili grając w piłkę siatkową wodno-plażową. Do szkoły wszyscy wrócili zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi. Wspomnienia miłych chwil zostaną na długo w pamięci. Serdecznie dziękujemy Pani Julii Wszelaki za życzliwe, gościnne przyjęcie.

 

OTWARCIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

TRZYMAJ FORMĘ!

DZIEŃ DZIECKA - DZIEŃ SPORTU

DOBRE SPOSOBY NA MIKROBY - MŁODZIEŻ W CZASACH PANDEMI COVID - 19

     Szkoła uczestniczyła w przedsięwzięciu organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Lipnie, którego celem było zdobycie przez uczniów wiedzy dotyczącej pandemii COVID-19 oraz ukształtowanie u nich postawy prozdrowotnej, sprzyjającej ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2 .                               

     Wychowawcy klas IV - VIII przeprowadzili zajęcia z wykorzystaniem scenariusza i materiałów pomocniczych przygotowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy. Na zajęciach omawiane były zagadnienia dotyczące okresu dorastania, pandemii i zachowań prozdrowotnych oraz obaw związanych z powrotem do szkoły.

 

DZIEŃ ZIEMI 2021

     22 kwietnia obchodzimy święto naszej planety - Dzień Ziemi. Głównym celem tego, mającego zasięg międzynarodowy święta jest promowanie w społeczeństwie postaw proekologicznych. Akcja ma na celu uwrażliwienie mieszkańców Ziemi na piękno otaczającej ich przyrody, pobudzić w nich poczucie odpowiedzialności za nasz wspólny dom – Ziemię oraz uświadomić im, co jest źródłem zagrożeń dla środowiska naturalnego.

    Na obchody Dnia Ziemi składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje, w tym również szkoły. Niestety w tym roku, podobnie jak w zeszłym, uczniowie naszej szkoły celebrowali ten dzień w nieco inny sposób. Wszystko przez pandemię i nauczanie zdalne. 

     Dzieci z klas I – III oglądały filmiki edukacyjne, z których dowiedziały się, co każdy, nawet ten najmłodszy człowiek, może zrobić by zadbać o naszą błękitną planetę. Uczniowie uczestniczyli w pogadankach i wykonywali zadania interaktywne dotyczące oszczędzania wody i energii elektrycznej, dbania o czystości powietrza oraz segregacji odpadów. Ponadto dzieci wykonywały plakaty tematycznie związane z obchodzonym świętem i „zaczarowywały” kamień w Ziemię.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

     Ogólnoświatowy Dzień Bezpiecznego Internetu przypadł w tym roku 9 lutego. To kolejna z akcji przeprowadzanych w naszej szkole mająca na celu uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie czekają na nie w dzisiejszych czasach. Uczniowie klasy  I obchodzili  ten dzień 10 lutego.  W ramach wspomnianych obchodów dzieci  zostały zapoznane z podstawowymi zasadami  bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez bajki z serii „Sieciaki.pl”, które obejrzały z wielkim zainteresowaniem. Filmiki zostały poprzedzone  pogadanką na temat Internetu z naciskiem na bezpieczeństwo w sieci.  Dzieci wykazały się dużą wiedzą  o Internecie i zasadach korzystania z niego. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali  w grupach plakaty.

     W trosce o dobro naszych dzieci apelujemy: RODZICU UWAŻAJ, CO TWOJE DZIECKO ROBI PRZY KOMPUTERZE!!!

KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NA STOKU

     W tym roku kontynuowana jest akcja pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku. W ramach tego projektu dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia trwa konkurs plastyczno-filmowy pod nazwą „Śnieżny dekalog”.

     Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, a partnerami są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu oraz Fundacja PZU

     W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. kategoria I - wiek: 5-10 lat,
 2. kategoria II - wiek: 11-16 lat.

     Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 5 marca 2021 r. pracy konkursowej na rysunek, plakat lub spot filmowy oraz przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez Opiekuna.

     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 marca 2021 r.

     Materiały informacyjno-edukacyjne oraz przydatne linki i pliki do pobrania znajdują się na stronie internetowej Policji.

 

29. FINAŁ WOŚP

     Zbliża się 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Chrostkowie byłby to finał jubileuszowy - dwudziesty. Byłby, bo z oczywistych powodów nie zorganizujemy go w takim kształcie, jak dotychczasowe.

     W sobotę i w niedzielę pojawią się jednak na ulicach wolontariusze, a w Internecie prowadzone będą zbiórki pieniędzy i ogólnopolskie licytacje. Prosimy Was, nie zamykajcie swoich serc, podzielcie się z potrzebującymi choćby najdrobniejszą kwotą. Chrostkowo co rok biło rekordy, niech w tym innym, niż wszystkie dotychczasowe, smutnym roku będzie podobnie. Koronawirus wystawia nas na trudną próbę, nie pozwólmy jednak, żeby zniszczył nasze serca, naszą empatię, życzliwość, miłość do drugiego człowieka.

     Mamy nadziejé, że w przyszłym roku spotkamy się na jubileuszowym, dwudziestym chrostkowskim finale.

 

RĘCE ZAWSZE CZYSTE MAMY ...

     Dzieci z klas zerowych uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych pt. „Koronawirusa się wystrzegamy, ręce zawsze czyste mamy”, mających na celu poznanie zagrożeń związanych z koronawirusem, utrwalenie wiedzy na temat dbania o higienę osobistą oraz wdrażanie do dbałości o zdrowie własne i rówieśników.

     Sześciolatki przypomniały zasady prawidłowego mycia rąk oraz określiły sytuacje, w których jest to niezbędne. Obserwowały na ilustracjach przykładowe wirusy, których nie widać „gołym okiem”, a jedynie pod mikroskopem w dużym powiększeniu. Na podstawie ilustracji dzieci dostrzegły konkretne sytuacje, które pomogą uchronić ludzi przed różnymi chorobami.

     Moc pozytywnych emocji dostarczyły „Zagadki w koronie”, czyli rozsypanka obrazkowa. Najwięcej radości sprawiła zabawa muzyczno - ruchowa ze śpiewem piosenki „Mydło lubi zabawę”. Po zabawach ruchowych i łamigłówkach Pszczółki przygotowały zdrowy koktajl bananowy. A na koniec zajęć dzieci wykazując się kreatywnością stworzyły plastelinowe fantazyjne wirusy.

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

     29 września 2020r. (wtorek) w Zespole Szkół w Chrostkowie odbyły się spotkania uczniów z policjantami z Posterunku Policji w Kikole. Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa pieszych na drodze, szczególnie zwracając uwagę na konieczność używania elementów odblaskowych. Ponadto przypomnieli słuchaczom numery alarmowe, z których należy korzystać w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Dzieci dowiedziały się również, jak trzeba postępować w kontakcie z osobami obcymi. Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawali bardzo dużo pytań.

JESTEM WIDOCZNY, JESTEM BEZPIECZNY

     Dnia 22.09.2020 r. dzieci z klas 0 i III wzięły udział w akcji „Jestem widoczny, jestem bezpieczny” Caritas Diecezji Toruńskiej, której celem była edukacja najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Poprzez program online, który był dostępny na facebooku Caritas Diecezji Toruńskiej dzieci dociekały, jak ŚWIECIĆ PRZYKŁADEM. Podczas spotkania z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Służb Sanitarnych dzieci m.in. utrwaliły sobie numery alarmowe, dowiedziały się, jakie jest niezbędne wyposażenie roweru i jak być widocznym na drodze. Dzieci odgadywały „drogowe zagadki” i wyrecytowały wiersz W. Chotomskiej „Gdy zamierzasz przejść ulicę…”. Udział w akcji był dla 6-latków i trzecioklasistów usystematyzowaniem i utrwaleniem wiedzy, którą wcześniej zdobyli na zajęciach.

 

BEZPIECZNE WAKACJE

     Wakacje to czas zabaw i odpoczynku. Każdy z nas ma swój pomysł i sposób na spędzanie wolnego czasu. Ważne jednak jest, abyśmy ten czas spędzili bezpiecznie. W ostatnim tygodniu roku szkolnego nauczyciele przypominali i utrwalali na zajęciach online najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Uczniowie klasy III b podsumowali również swoje działania w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Program ten skierowany jest do uczniów klas I - III. Dzieci poznają podstawowe czynności ratujące życie.

BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ

     Zbliżają się wakacje. Będziemy spędzać czas nad morzem, jeziorami, na basenie. Musimy pamiętać o naszym bezpieczeństwie.

   W ramach programu edukacyjnego AKTYWNI BŁĘKITNI dzieci i uczniowie wzięli zdalnie udział w zaproponowanych im działaniach:

- obejrzeli filmik "Bezpieczeństwo dzieci nad wodą",

- przygotowali plakaty pt. „Bezpiecznie nad wodą” przedstawiające bezpieczny odpoczynek i sposób zachowania nad wodą o każdej porze roku,

- okazji Dnia Ratownika WOPR, który przypada 29 czerwca przygotowali kartki z życzeniami dla ratowników,

- ułożyli listę 10 zasad bezpiecznej kąpieli, których należy przestrzegać nad wodą, aby kąpiel była bezpieczna,

- przygotowali rymowankę z numerem telefonu służb ratunkowych.

ODPOCZYWAM AKTYWNIE - JESTEM WOLNY OD UZALEŻNIEŃ

     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pod patronatem Wójta Gminy Chrostkowo ogłosiła gminny konkurs pt.: „Odpoczywam aktywnie - jestem wolny od uzależnień”. Uczniowie klas IV - VI wykonali następujące prace, które mimo pandemii udało nam się złożyć w Urzędzie Gminy. Teraz czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

REKOMENDACJE MEN W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół  i placówek oświatowych
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

Dyrektorze,

 • porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego
  mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące
  higieny osobistej;
 • zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 • zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
 • poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
 • poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • powiadom rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego
  i Ministerstwa Zdrowia. Podaj kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

 

SZKOLNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

     W ostatnich tygodniach w naszej szkole odbył się turniej piłki siatkowej dla klas VI - VIII. Zawody przebiegły w miłej atmosferze i duchu zdrowej, sportowej rywalizacji. Ich celem było:

- propagowanie wśród młodych ludzi aktywnych form spędzania wolnego czasu;

-  popularyzacja gry w piłkę siatkową;

- wdrażanie do współzawodnictwa;

- wzrost poziomu aktywności fizycznej.

     Uczniowie w poszczególnych grupach walczyli między sobą o tytuły najlepszych siatkarzy. Jak się okazało, nasza młodzież bardzo chętnie uczestniczy w tego typu przedsięwzięciach i wykazuje duże zainteresowanie siatkówką. Ogromne podziękowania należą się pomysłodawcom i opiekunom akcji, nauczycielom wychowania fizycznego, pani Marzenie Matyjasik oraz panu Jarosławowi Wnukowi.

Oto wyniki zawodów:

Klasa VI, dziewczęta:

1. miejsce - Paulina Krakowska

2. miejsce - Aleksandra Kamińska

3. miejsce - Justyna Boniecka

Klasa VI, chłopcy:

1. miejsce - Sebastian Henrykowski

2. miejsce - Kacper Prośniewski

3. miejsce -Przemysław Romanowski

Klasa VII, dziewczęta:

1. miejsce - Nikola Siemiątkowska

2. miejsce - Monika Dankowska

3. miejsce - Marcelina Cichowicz

Klasa VII, chłopcy:

1. miejsce - Jakub Kowalczyk

2. miejsce - Jakub Żuchowski

3. miejsce - Mikołaj Wiśniewski

Klasa VIII, dziewczęta:

1. miejsce - Emilia Wiśniewska

2. miejsce - Aleksandra Majewska

3. miejsce - Zuzanna Murawska

Klasa VIII, chłopcy:

1. miejsce - Arkadiusz Ostrowski

2. miejsce - Bartosz Żurawski

3. miejsce - Jakub Pakulski

     Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

WARSZTATY PIERWSZEJ POMOCY

     W dniu 6 grudnia br. odbyły się w naszej szkole „Warsztaty pierwszej pomocy” dla uczniów klas IV - VI. Celem warsztatów było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy. Warsztaty poprowadzili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrostkowie: pani M. Zdrojewska, pan A. Zieliński i pan K. Zdrojewski.
     Po krótkiej pogadance wstępnej, uczniowie dowiedzieli się jakie czynności należy wykonywać w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jaki sprzęt znajduje się w torbie medycznej, do czego służą poszczególne elementy wyposażenia. Wychowankowie ćwiczyli pod opieką strażaków ocenę stanu poszkodowanego, jak skutecznie wezwać pomoc, zastosowanie pozycji bocznej bezpiecznej oraz jak postępować przy zatrzymaniu oddechu i krążenia.
     Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem brali udział w warsztatach. Zajęcia uświadomiły im, jak istotne korzyści płyną z posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym. Organizatorami warsztatów byli opiekunowie Koła turystyczno - krajoznawczego: p. B. Mazur, p. R. Bonowicz i p. E. Jagielska.

SZKOLNY TURNIEJ W PIŁKĘ NOŻNĄ

     Szkolne Koło Sportowe zorganizowało klasowe zawody w piłkę nożną drużyn dziewcząt i chłopców, w zawodach brały udział klasy IV, V, VI, VII, VIII.

ZAWODY POWIATOWE W BIEGACH SZTAFETOWYCH

     W dniu 16 października 2019 r. chłopcy z siódmej i ósmej klasy reprezentowali naszą szkołę na zawodach powiatowy w sztafetowych biegach przełajowych 10 x 1000 m. Zawody odbyły się w Zespole Szkół w Skępem. Drużyna zaprezentowała się bardzo dobrze i zajęła II miejsce w powiecie lipnowskim „Brawo Chłopaki”. Szkołę reprezentowali następujący zawodnicy: Arkadiusz Ostrowski, Jakub Pakulski, Paweł Litka, Paweł Kiełkowski, Maciej Radke, Bartosz Kępczyński, Bartosz Żurawski, Chris Henrykowski, Patryk Matyjasik, Paweł Gzubicki, Kacper Prośniewski.

KLASA IIB NA BASENIE

IV GMINNY RAJD ROWEROWY

MOBILNY GABINET STOMATOLOGICZNY

     Dentobus to prawdziwa klinika stomatologiczna, tyle że na kółkach. Ten specjalny pojazd wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt dentystyczny, przez 5 dni, świadczył wsparcie w leczeniu stomatologicznym m.in. w ocenie stanu zębów, zgryzu, intensywności próchnicy dzieciom i uczniom Zespołu Szkół w Chrostkowie.

 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

     Nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali indywidualny turniej piłki siatkowej, w którym wzięło udział 27 zawodników. Najlepszymi siatkarzami okazali się:

I miejsce – Szymon Bonowicz

II miejsce – Szymon Wiśniewski

III miejsce – Sebastian Kępczyński

DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ

     15 lutego 2019r. (piętek) wszyscy uczniowie klas I – VIII otrzymali kamizelki odblaskowe. Kamizelki są prezentem od organizatorów ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dobrze Cię widzieć”. Kampania realizowana jest w ramach projektu „Bezpieczna droga”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.

     Przypominamy, iż już od najmłodszych lat, powinniśmy przygotowywać dzieci do samodzielnego korzystania z dróg. Szczególną uwagę należy przykładać do odpowiedniego ubioru. Podstawowym elementem każdego okrycia wierzchniego oraz plecaka powinny być odblaski, umożliwiające dostrzeżenie najmłodszych w warunkach niedostatecznej widoczności, co często chroni przed potrąceniem przez samochód. Zadbajmy o to, aby nasze dzieci chodziły w kamizelkach odblaskowych.

FERIE - WYJAZD NA LODOWISKO

     14.01.2019r. odbył się wyjazd na lodowisko Mentor Sport do Torunia. Brało w nim udział 42 uczniów z klas V-VIII. Celem wyjazdu było: propagowanie łyżwiarstwa jako formy spędzania czasu wolnego, nauka i doskonalenie indywidualnych umiejętności jazdy na łyżwach, pokonywanie własnych słabości i lęków. Cele zostały w pełni zrealizowane. Uczniowie świetnie radzili sobie na tafli lodowej. Po szaleństwach na lodzie odwiedziliśmy w wiadomym celu McDonald’s. Trochę zmęczeni, ale szczęśliwi, zrelaksowani i odprężeni wróciliśmy do Chrostkowa. Opiekunami podczas wyjazdu byli: p. Marzena Matyjasik, p. Agnieszka Golecka, p. Jagoda Sobiecka i p. Jarosław Wnuk. Dziękujemy Wójtowi Gminy Chrostkowo, p. Mariuszowi Lorencowi za udostępnienie autobusu gminnego oraz p. Wiesławowi Grabarczukowi za miłą i bezpieczną podróż.

POMOC MIERZONA KILOMETRAMI

     27 września 2018 r. członkowie SK PCK i Szkolnego Klubu Wolontariusza zachęcali uczniów naszej szkoły do przyłączenia się do akcji charytatywnej POMOC MIERZONA KILOMETRAMI.

Cele akcji jest:

- promowanie aktywności fizycznej,

- udzielanie wsparcia podopiecznym Fundacji TVN Nie Jesteś Sam - dzieciom, które pomimo niepełnosprawności chcą wrócić do aktywności fizycznej,

- budowanie solidarności pomiędzy osobami aktywnymi fizycznie a osobami niepełnosprawnymi.

     Chętni uczniowie, po pobraniu aplikacji na telefon komórkowy, biegali i w ten sposób zbierali pieniądze na rzecz fundacji. Organizatorzy dziękują p. Jarosławowi Wnukowi – nauczycielowi wychowania fizycznego, który w tym dniu podczas wszystkich zajęć włączał się wraz z uczniami do akcji.

OWOCE I WARZYWA W SZKOLE

KOKTAJLE OWOCOWE

    26.04.2017r. uczniowie klas I - III w ramach projektu ,,Owoce i warzywa w szkole" przygotowywali w stołówce szkolnej koktajle owocowe. Każdy przyniósł owoce, które lubi najbardziej i właśnie z nich po dokładnym umyciu, obraniu i pokrojeniu przyrządzaliśmy napoje owocowe. Zdrowe i świeże - bez konserwantów i sztucznych barwników - koktajle były smaczne, pożywne i pełne witamin. Polecamy!

KANAPKI PEŁNE WITAMIN

    27.04.2017r. uczniowie klas I-III przyrządzali ,,Kanapki pełne zdrowia". Podstawą naszych kanapek były warzywa. Pokrojone w plasterki pomidory, ogórki, rzodkiewki układaliśmy fantazyjnie na kromki chleba z masłem. Dla podniesienia smaku i dekoracji używaliśmy liści sałaty oraz szczypiorku wyhodowanego w klasowym kąciku przyrody. Następnie zadziałała fantazja dziecięca i powstały rozmaite - piękne i apetyczne - kanapki, które wszyscy zjedli ze smakiem.

TURNIEJ SPORTOWY

    28.04.2017r. na zakończenie cyklu zajęć w ramach projektu ,,Warzywa i owoce w szkole ” odbył się ,,TURNIEJ SPORTOWY". W konkurencjach brali udział uczniowie klas I-III oraz dziewczęta z klasy V. Uczniowie startowali w 6 konkurencjach i byli podzieleni na trzy drużyny. Rywalizacja była bardzo duża. Cały turniej przebiegał w przyjaznej i sportowej atmosferze. Wszyscy doskonale się bawili, bo ... ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch".

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny